Past Winners 


2010's 

2014
Men: Trojans
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Freshmen

2013
Men: Trojans
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Seniors

2012
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Alpha Kai Omega
Mixed: Juniors

2011
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Sophomores

2010:
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen

Back to Top

2000's 

2009
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Sophomores

2008
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Seniors

2007
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Juniors

2006
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen

2005
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen

2004
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Seniors

2003
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen

2002
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Sophomores

2001
Men: Pi Kappa
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Freshmen

2000
Men: Galaxy
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Juniors

Back to Top

1990's 

1999
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Sophomores

1998
Men: Galaxy
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Seniors

1997
Men: Galaxy
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Juniors

1996
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Sophomores

1995
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Freshmen

1994
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Juniors

1993
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Big Purple Band

1992
Men: Gamma Sigma Phi
Women: Tri Kappa Gamma
Mixed: Big Purple Band

1991
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Big Purple Band

1990
Men: Galaxy
Women: Tri Kappa Gamma
Mixed: Seniors

Back to Top

1980's 

1989
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Juniors

1988
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Sophomores

1987
Men: Galaxy
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Sophomores

1986
Men: Galaxy
Women: GATA, Ko Jo Kai
Mixed: Seniors

1985
Men: Galaxy
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Juniors

1984
Men: Sub T-16
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Sophomores

1983
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Freshmen

1982
Men: Frater Sodalis
Women: GATA
Mixed: Sophomores

1981
Men: Galaxy
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Sophomores

1980
Men: Galaxy
Women: GATA
Mixed: Freshmen

Back to Top

1970's 

1979
Men: Galaxy
Women: GATA
Mixed: Seniors

1978
Men: Galaxy
Women: GATA, Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen

1977
Men: Frater Sodalis
Women: Delta Theta
Mixed: Seniors

1976
Men: Kinsmen
Women: GATA
Mixed: Seniors

1975
Men: Galaxy
Women: Delta Theta
Mixed: Juniors

1974
Men: Frater Sodalis
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen, Sophomores

1973
Men: Kinsmen
Women: Sigma Theta Chi
Mixed: Freshmen

1972
Men: Frater Sodalis
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Freshmen

1971
Men: Galaxy
Women: Delta Theta
Mixed: Freshmen

1970
Men: Galaxy
Women: GATA
Mixed: Sophomores

Back to Top

1960's 

1969
Men: Frater Sodalis
Women: Delta Theta
Mixed: Freshmen

1968
Men: Phi Delta Psi, Sub T-16
Women: Delta Theta
Mixed: Freshmen

1967
Men: Phi Delta Psi
Women: Delta Theta
Mixed: Freshmen

1966
Men: Galaxy
Women: Ko Jo Kai
Mixed: Sophomores

1965
Men: Galaxy
Women: Zeta Rho
Mixed: Freshmen

1964
Men: Frater Sodalis
Women: Delta Theta
Mixed: Freshmen

1963
Men: Phi Delta Psi
Women: Delta Theta
Mixed: Senior

1962
Men: Galaxy
Women: Delta Theta
Mixed: Juniors

1961
Men: Knights
Women: Delta Theta
Mixed: Freshmen

1960
Men: Galaxy
Women: GATA
Mixed: Freshmen

Back to Top

1950's 

1959
Men: Knights
Women: GATA
Mixed: Seniors

1958
Men: Knights
Women: Pandora

1957
First Place: Galaxy
Second Place: Juniors

Back to Top